Fundacja DOGIQ

Fundacja

Fundacja

FUNDACJA DOGIQ z siedzibą w Katowicach została założona w 2004 r. przez Anetę Graboś, a następnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216156. Głównym celem organizacji jest szkolenie i nieodpłatne przekazywanie psów asystujących osobom z niepełnosprawnością. Fundacja DOGIQ jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Misja Fundacji

Misją Fundacji jest propagowanie i urzeczywistnianie idei samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością. Fundacja realizuje powyższą ideę, poprzez wspieranie osób z dysfunkcjami w różny sposób, a zwłaszcza poprzez zapewnianie im pomocy przez odpowiednio przygotowane psy asystujące. Ewolucja gatunkowa psa jest nierozerwalnie związana z człowiekiem i kolejnymi etapami jego rozwoju cywilizacyjnego. U podstaw domestykacji psa leży współpraca z ludźmi prowadząca do wymiany korzyści. Odwołując się do pierwotnych mechanizmów biologicznych behawioryści oraz trenerzy FUNDACJI DOGIQ kształtują naturalne zachowania psa w taki sposób, by osoba z niepełnosprawnością potrafiła w pełni korzystać z potencjału psiego pomocnika, zapewniając mu jednocześnie oparcie, poczucie bezpieczeństwa i komfort. Prowadzenie działalności przez Fundację możliwe jest dzięki pomocy, w tym pomocy finansowej udzielanej przez inne organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa i osoby prywatne oraz wsparciu uzyskanemu z  tytułu wpłat 1% podatku.

Zdjęcie grupowe beneficjentów Fundacji DOGIQ wraz z towarzyszącymi im psami asystującymi.

Struktura Fundacji

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, a także na podstawie ustanowionego przez fundatora statutu.

Organem zarządzającym jest Zarząd FUNDACJI DOGIQ w składzie:

Aneta

Graboś-Nagórska

Prezes Fundacji

Katarzyna

Pytkowska

Wiceprezes Fundacji

Magdalena

Golonka

Skarbnik

Organem kontrolującym jest Rada Nadzorcza FUNDACJI DOGIQ w składzie:

Magdalena

Przedpełska

Przewodnicząca Rady Fundacji

Monika

Boryczka

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

Ludwina

Machała

Sekretarz Rady Fundacji

Zespół Fundacji

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, a także na podstawie ustanowionego przez fundatora statutu.

Prowadzi również terapię behawioralną psów oraz modyfikację zachowań problematycznych. W 2000 r. wyszkoliła pierwszego w Polsce psa asystującego osobie poruszającej się na wózku. Projekt GAJA zapoczątkował w Polsce rozpowszechnianie idei osiągania większej samodzielności i niezależności, dzięki wsparciu odpowiednio przygotowanego psa. W latach 2003-2007 wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Inclusion of Disabled Persons on the Open Labour Market”. Dzięki projektowi miała okazję uczestniczyć w sesjach szkoleniowych w takich ośrodkach jak Canine Partners (Anglia),
Irish Guide Dogs for the Blind czy Hearing Dogs for Deaf People (Irlandia). Na bazie wymiany doświadczeń międzynarodowych opracowała PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW PSÓW SERWISOWYCH, który został wysoko oceniony przez ewaluatorów w tym Ninę Bondarenko z Anglii.

Przygotowuje także psy do pracy na planie filmu m. in. „Młyn i krzyż” Lech Majewski, „Szelest” Leszek Korusiewicz, „Marcinelle” produkcja polsko-włoska Antonio Frazzi / Andrea Frazzi, „Daj nam głos” spot do kampanii TOZ. Jej pies Ika, główna bohaterka filmowa, otrzymała tytuł „PSA ROKU” w plebiscycie ogłoszonym w 2007 r. przez miesięcznik „Mój Pies”.

W 2004 r. założyła FUNDACJĘ DOGIQ, która co roku nieodpłatnie przekazuje psy asystujące osobom z niepełnosprawnością.

 Doświadczenie zawodowe i odpowiednie podejście psychologiczne przekłada się na umiejętność kształtowania doskonałych relacji zarówno ludzkich, jak i psich. Działalność w Fundacji Dogiq rozpoczęła od 2008 r. zostając rodziną zastępczą. Na przestrzeni lat stale poszerzała swoją wiedzę i doświadczenie kończąc kolejne kursy. Na przestrzeni lat intensywnej działalności w Fundacji DOGIQ, współorganizowała szereg wydarzeń m.in. konferencje:

-TRENING DOSKONAŁY – różnice w kształtowaniu zachowań psów określonych ras ( Gdynia),

-KONFERENCJĘ UZGODNIENIOWĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE WSTĘPU PSÓW ASYSTUJĄCYCH DO MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (Gdynia),

-konferencję „Aktywizacja dzieci z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z zespołem Downa” (Gdańsk)

– konferencję metodyczną „Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki” (Katowice).

A także współorganizowała wyjątkowe i bezprecedensowe w skali kraju wydarzenie jakim bez wątpienia było 10 edycji  GDYŃSKICH WARTATÓW DLA OSÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PSAMI ASYSTUJĄCYMI. Prywatnie posiadaczka trzech psów, pasjonatka podróży i dobrych książek. W ostatnim czasie odkryła swoją nową pasję – jazdę konną. 

Prywatnie miłośniczka owczarków niemieckich, a także pasjonatka podróży, górskich wędrówek, dobrych książek i kina. Działalność w Fundacji Dogiq rozpoczęła zostając rodziną zastępczą dla biszkoptowej labradorki, Dory. Wspólnie ukończyły Kurs Psa Terapeutycznego, co umożliwiło przygotowanie Dory do roli Psa Terapeutycznego w rodzinie, u której zamieszkała. Uczestniczka pikniku zorganizowanego przez MPK Wrocław w 2023, gdzie wraz z Inką prezentowała umiejętności psa asystującego w trakcie nauki.

Zaangażowana w opiekę nad psami, współpracująca z Oławskim Przytuliskiem Dla Bezdomnych Zwierząt. W trakcie szkolenia certyfikowanego tresera psów. Miłośniczka dobrej literatury, tańca i kuchni śródziemnomorskiej.

Osiągnięcia Fundacji

Do najważniejszych osiągnięć FUNDACJI DOGIQ z pewnością należy zmiana polskiego prawa. Nasz pies asystujący przekonywał podczas obrad posłów i posłanki, że jego obecność w przestrzeni publicznej nikomu nie szkodzi. Wprowadzony do ustawy zapis znacząco wpłynął na komfort życia wszystkich osób z niepełnosprawnością w Polsce, które korzystają z pomocy psów asystujących.

Efektem wizyt i dyskusji był transfer wiedzy, który zapewniał trenerom większą świadomość i efektywność działań.

Rezultat: Wyszkolenie i przekazanie pierwszego w Polsce psa serwisowego osobie poruszającej się na wózku.

Partnerzy: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Johannes Kepler University Linz, MARIE-CURIE ASSOCIATION, EUROINFORM, Universitaet Karlsruhe (TH), FEPAMIC, University College Cork, Roehampton University
Rezultat: Opracowanie Produktów z zakresu wsparcia psychologicznego, technologicznego oraz Programu szkolenia psów asystujących zgodnego ze standardami europejskimi. 

Art. 20a. 1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

FUNDACJA DOGIQ brała udział w opracowywaniu materiałów związanych z psami asystującymi. Wsparcie psów jednoznacznie wskazywało na dodatkowe możliwości zawodowe, jakie pojawiały się u ich opiekunów. 

Fundacja DOGIQ została objęta Programem „Pomóżmy Razem” w 2009 roku. Uzupełnieniem imprezy była PARADA LABRADORÓW, która została wpisana do księgi GUINESSA, jako największy liczebnie spacer psów danej rasy.

Więcej informacji: gdynia.pl/pies

Główny prelegent – Joanna Steckiewicz – Szpyt, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Główny prelegent – Hanna Wojciechowska, Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne

Prelegent – Nina Bondarenko, członek: Society for Companion Animal Studies (SCAS) – Advisory Group;International Society of Anthrozoology (ISAZ);Companion Animal Behaviour Therapy Study Group (CABSTG);International Working Dog Breeders Association(IWDBA);British Police and Service Canine Association (BPSCA); National Association for Security Dog Users (NASDU);Ethologists for Ethical Treatment of Animals (EETA);Association of Animal Behaviour Professionals (AABP)

Rolą psa było wspieranie chłopca przy codziennym funkcjonowaniu oraz podczas zajęć rehabilitacyjnych. Przy okazji przekazania psa FUNDACJA DOGIQ zorganizowała konferencję poświęconą powyższemu problemowi.

Więcej informacji: ztejsamejbajki.edu.pl

Skip to content