Fundacja DOGIQ

Kurs trenera

Kurs trenera

KURS TRENERA

Fundacja przez lata prowadziła tylko kursy i szkolenia dla swojej kadry, dokładając starań, by trenerzy psów asystujących byli odpowiednio przygotowani do pracy w organizacji, a ich warsztat umożliwiał wyszkolenie psów na najwyższym poziomie. Od 2021 r. organizacja prowadzi również kursy dla osób niezwiązanych z fundacją, które są zainteresowane zdobyciem zawodowego przygotowania w zakresie szkolenia i opieki nad psami. Udział w kursie umożliwia uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu Instruktor szkolenia psów/treser psów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

96 h wykładów
60 h praktyki
(+ obowiązkowa literatura)
koszt: 4.200,00 zł
(zniżki dla pracowników schronisk i organizacji adopcyjnych)

Po wykonaniu usługi możliwe jest wystawienie faktury.

Skip to content