Fundacja DOGIQ

Wyjątkowe psy

Fundacja DOGIQ

Wspaniałe przyjaźnie

Fundacja DOGIQ

Nadzwyczajne wsparcie

Pies asystujący

Jest to termin służący do określania psów, które towarzyszą osobom z niepełnosprawnością i wykonują dla nich specjalne zadania. Poprzez swoją pracę zwiększają niezależność i samodzielność osób z niepełnosprawnością, redukując do minimum ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.

Więcej

Lions Club Gdynia

Fundacja DOGIQ zrealizowała we współpracy z Lions Club Gdynia 4 projekty, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością mogły otrzymać psiego asystenta. Zaangażowanie Klubu pozwoliło również Fundacji na zorganizowanie VI edycji GDYŃSKICH WARSZTATÓW DLA OSÓB Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH PSÓW ASYSTUJĄCYCH oraz promocję idei psa pracującego na łamach biuletynu Lions Club. Lions Club Gdynia w wyjątkowy sposób wspierał osoby z niepełnosprawnością: przekazanie psów nie było końcem współpracy lecz początkiem kibicowania niezwykłej przyjaźni, jaka pojawiała się między psami i ich opiekunami.

GRUPA KAPITAŁOWA VECTRA

Dzięki GRUPIE KAPITAŁOWEJ VECTRA zostało wyszkolonych i przekazanych 7 psów asystujących, które zmieniły życie obdarowanych osób. Wśród zrealizowanych projektów znalazły się również pionierskie – wyszkolenie psa sygnalizującego dźwięki osobie niesłyszącej, czy przygotowanie psa terapeutycznego do potrzeb dziecka z zespołem Downa. GRUPA KAPITAŁOWA VECTRA wspierała również Fundację w działaniach podnoszących świadomość społeczną w zakresie roli psa asystującego w życiu osoby z niepełnosprawnością. Dzięki współpracy organizacji z darczyńcą możliwa była realizacja:
– GDYŃSKICH WARSZTATÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH PSÓW
ASYSTUJĄCYCH (2009 – 2019),
– konferencji „Aktywizacja dzieci z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z zespołem Downa”
– kampanii społecznej „Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki”.
Zakres współpracy nie tylko daje szansę Fundacji na realizację celów statutowych ale pozwala również na wspólne promowanie wartości, które są podstawą nowoczesnego społeczeństwa. Efektem współpracy jest nie tylko otaczanie troską tych, którzy tego potrzebują ale także dawanie
przykładu innym, jak pomagać i jak się w tę pomoc angażować.

PRESTOR

W 2000 r. powstał projekt „GAJA”. Jego celem było wyszkolenie pierwszego w Polsce psa wspierającego osobę poruszającą się na wózku. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia było centrum szkolenia psów PRESTOR. Osoby, które brały udział w projekcie 4 lata później założyły FUNDACJĘ DOGIQ.

Od początku istnienia Fundacji, ośrodek wspierał jej działania poprzez zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej, niejednokrotnie pomagał również udostępniając swoje zaplecze logistyczne.

INTER MARINE GROUP

Fundacja DOGIQ od lat współpracuje z grupą Inter Marine. Wspólnie z Lions Club Gdynia, grupa Inter Marine sfinansowała dwa projektywyszkolenia i przekazania psa asystującego osobie z niepełnosprawnością.

Miasto Gdynia

Miasto Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce tak szeroko potraktowało temat dostępności przestrzeni publicznej dla wszystkich jej użytkowników. Wdrażane zasady projektowania przestrzennego oraz liczne wyróżnienia w tym zakresie wpłynęły na to, że idea psa asystującego przyjęła się w Gdyni natychmiast i była promowana przez Miasto jako jedno z rozwiązań, które podnosi komfort życia osoby z niepełnosprawnością przy jednoczesnym uwzględnieniu i poszanowaniu odrębności gatunkowej psa.
Podjęte wspólnie z Fundacją działania:
– projekt „Pies w wielkim mieście”,
– konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia definicji psa asystującego do rozporządzenia do Ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
– PSIE FIKOŁKI – bezpłatne festyny dla właścicieli z atrakcjami dla ich psich towarzyszy,
– konferencja „TRENING DOSKONAŁY – różnice w kształtowaniu zachowań psów określonych ras”,
– IX edycji GDYŃSKICH WARSZTATÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH PSÓW ASYSTUJĄCYCH.

Nie tylko Fundacja DOGIQ zawdzięcza wiele Miastu Gdynia. Dzięki wspólnym działaniom udało się doprowadzić do przełomowych zmian, które wpłynęły na jakość życia osób z niepełnosprawnością w całej Polsce. To w tym miejscu został zapoczątkowany proces usankcjonowania obecności psa
asystującego w miejscu publicznym – od 2009 r. może przebywać wraz z opiekunem w sklepie, kinie, restauracji. Panie Prezydencie! Dziękujemy!

HUSSE POLSKA

Od ponad dekady firma HUSSE POLSKA opiekuje się naszymi psami. Dzięki karmie, którą firma przekazuje Fundacji możemy zapewnić psom asystującym oraz tym, które są w trakcie nauki: zdrowie, witalność oraz energię do pracy. W kwestii psiej diety jesteśmy wymagający: zależy nam na tym, by każdy pies otrzymywał karmę, która optymalnie zabezpiecza jego potrzeby w każdym momencie jego życia i aktywności. Nigdy nie zawiedliśmy się na dietach HUSSE.
Wiemy, że firma HUSSE POLSKA wspiera nie tylko Fundację DOGIQ, tym bardziej doceniamy opiekę i zaangażowanie w tak długiej perspektywie czasu.

Miasto Katowice

W 2019 roku, Miasto Katowice sfinansowało konferencję „Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki”, na której zaprezentowano projekt zrealizowany przez Fundację w gdyńskich przedszkolach. W trakcie tego wydarzenia, przedstawiono efekty kampanii oraz poczynione konsultacje z dyrektorami katowickich przedszkoli w zakresie realizacji spotkań z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

Treffpunkt

Dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymaliśmy od firmy Treffpunkt, Fundacja DOGIQ zorganizowała 10 GDYŃSKIE WARSZTATY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PSAMI ASYSTUJĄCYMI. Dzięki temu, w Gdyni odbyła się kampania społeczna „WSZYSCY JESTEŚMY Z TEJ SAMEJ BAJKI”.

We współpracy z firmąTreffpunkt, Fundacja mogła również wyremontować obiekt, na którym prowadzi szkolenia.

Dodatkowa oferta

Zrób zakupy w naszym sklepiku!

Pamiętaj o nas przy okazji zakupów online

Czy wiesz, że możesz przekazać nam darowiznę, nie wydając ani złotówki?

Wystarczy, że wejdziesz na https://fanimani.pl/fundacjadogiq/ i wybierzesz interesujący Cię sklep. Ty zrobisz zakupy jak zwykle, a my otrzymamy część ich wartości i będziemy mogli realizować nasze cele statutowe. Co najważniejsze – nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów!

@fundacjadogiq

Skip to content